ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος 2020     
  • Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αίτηση
  • Κανονισμός Λειτουργίας
Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 Αίτηση3 Κανονισμός Λειτουργίας4


Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με βάση τόσο τις γενικές προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και τις ανάγκες της αγοράς, ώστε το περιεχόμενο και η έμφαση του προγράμματος να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά των ελληνικών, κυρίως, επιχειρήσεων (με έμφαση στις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών στο μίγμα γνώσεων που προέρχονται από την οικονομική επιστήμη, τα χρηματοοικονομικά και την επιχειρησιακή στρατηγική).

Tο πρόγραμμα διαρκεί 4 εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M.Sc.), ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος και στο τελευταίο (4ο) εξάμηνο να εκπονήσει διπλωματική εργασία. Σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος χρησιμοποιείται ξένη βιβλιογραφία.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, οι φοιτητές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από 6:15-9:00 μμ.

 
 
 
Copyright ©2015 - All rights reserved