ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος 2020     
  • Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αίτηση
  • Κανονισμός Λειτουργίας
Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 Αίτηση3 Κανονισμός Λειτουργίας4

Κατά το Δ' Εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία.

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας
Βεβαίωση Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

 

 
 
 
Copyright ©2015 - All rights reserved