ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος 2019     
  • Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αίτηση
  • Κανονισμός Λειτουργίας
Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 Αίτηση3 Κανονισμός Λειτουργίας4

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του μεταπτυχιακού προγράμματος με τις εταιρείες WIND και DATA COMMUNICATION χορηγούνται τρεις υποτροφίες από την WIND και δύο από την DATA COMMUNICATION σε πέντε διακριθέντες φοιτητές στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε ειδική τελετή που πραγματοποιείται κατά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

 
 
 
Copyright ©2015 - All rights reserved