ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος 2020     
  • Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αίτηση
  • Κανονισμός Λειτουργίας
Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 Αίτηση3 Κανονισμός Λειτουργίας4

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου, το εργαστήριο Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής
και το ΠΜΣ ΟΕΣ, διοργάνωσε σε συνεργασία με το ελληνοαμερικανό επιμελητήριο, workshop με τίτλο
Youth Talks We Listen | Data Analytics: A Flight from Present to Future. Το workshop
πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στον χώρο του Sofitel Airport Hotel. Στο workshop
οι φοιτητές μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εισηγήσεις σε θέματα όπως:

• Data Mining and Data Collection: New Jobs New Skills
• Data and Customer Centricity
• Data, Cyber-security, GDPR and Other Rights and Regulations
• The Ocean of Data Analytics
Οι εισηγήσεις και τα επιμέρους workshops έγιναν και συντονίστηκαν από υψηλόβαθμα και εξειδικευμένα
στελέχη της αγοράς, όπως:
Workshop: Data Mining and Data Collection: New Jobs New Skills
Συντονιστής: Γεωργία Στεργιοπούλου, Human Resources Director, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Workshop: Data and Customer Centricity
Συντονιστής: Μάκης Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας & Περιφερειακός Διευθυντής
Λιανεμπορίου Νοτιοδυτικής Ευρώπης, GfK Hellas
Workshop: Data, Cyber-security, GDPR and Other Rights and Regulations
Συντονιστής: Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Head of Cyber-Security & IT Systems Management Sales,
CEE & CIS, Oracle
Workshop: The Ocean of Data Analytics
Συντονιστής: Αλέξανδρος Ζιώμας, Διευθυντής Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού & Υπηρεσιών Υποστήριξης,
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Tο υπάρχον υλικό της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στο site του Επιμελητηρίου
https://www.amcham.gr/events/employment-committee-workshop-youth-talks-we-listen/

 

 
 
 
Copyright ©2015 - All rights reserved